Financieel overzicht

             Stichting Beiaard Tiel        
               
    Financieel overzicht 2019    
               
Inkomsten:            
               
Subsidie J.v.Nieuwenhuizenst 100,00        
Donaties     165,00        
               
Totaal inkomsten       265,00    
               
Uitgaven:            
               
Bankkosten   139,79        
Website     33,82        
               
Totaal uitgaven       173,61    
               
               
Resultaat         91,39    
               
               
               
verloop reserve evenementen        
               
stand per 1 januari       447,00    
               
afboeking gastoptredens     431,50    
               
stand per 31 december     15,50    
               
               
Eindbalans 31 december 2018          
               
Banksaldo   1.092,88   reservering fest. 15,50
          Vermogen 1.077,38
               
Totalen     1.092,88       1.092,88
               
               
Aansluiting met 2017          
               
Beginvermogen   985,99        
bij: resultaat   91,39        
Eindvermogen   1.077,38        
               
               

             Stichting Beiaard Tiel        
               
    Financieel overzicht 2018    
               
Inkomsten:            
               
Subsidie J.v.Nieuwenhuizenst 100,00        
Donaties     245,00        
               
Totaal inkomsten       345,00    
               
Uitgaven:            
               
Bankkosten   119,91        
Website     109,89        
               
Totaal uitgaven       229,80    
               
               
Resultaat         115,20    
               
               
               
verloop reserve evenementen        
               
stand per 1 januari       447,00    
               
afboeking gastoptredens     431,50    
               
stand per 31 december     15,50    
               
               
Eindbalans 31 december 2018          
               
Banksaldo   1.001,49   reservering fest. 15,50
          Vermogen 985,99
               
Totalen     1.001,49       1.001,49
               
               
Aansluiting met 2017          
               
Beginvermogen   870,79        
bij: resultaat   115,20        
Eindvermogen   985,99        
               
               

 

 

             Stichting Beiaard Tiel          
                 
    Financieel overzicht 2017      
                 
Inkomsten:              
                 
Subsidie J.v.Nieuwenhuizenst 100,00          
Donaties     125,00          
                 
Totaal inkomsten       225,00      
                 
Uitgaven:              
                 
Bankkosten   126,55          
Bestuurkosten   74,25          
                 
Totaal uitgaven       200,80      
                 
                 
Resultaat         24,20      
                 
                 
                 
verloop reserve evenementen          
                 
stand per 1 januari       887,00      
                 
afboeking nettokosten Reinaert   440,00      
                 
stand per 31 december     447,00      
                 
                 
Eindbalans 31 december 2017            
                 
Banksaldo   1.317,79   reservering fest. 447,00  
          Vermogen 870,79  
                 
Totalen     1.317,79       1.317,79  
                 
                 
Aansluiting met 2016            
                 
Beginvermogen   846,59          
bij: resultaat   24,20          
Eindvermogen   870,79          
                 
                 

 

      Stichting Beiaard Tiel        
               
    Financieel overzicht 2016    
               
Inkomsten:            
               
Subsidie J.v.Nieuwenhuizenst 100,00        
Donaties     223,91        
Maluku Tiel Balagu   887,00        
               
Totaal inkomsten       1.210,91    
               
Uitgaven:            
               
Onkostenbeiaardier 225,00        
Bankkosten   92,10        
Website     42,50        
               
Totaal uitgaven       359,60    
               
saldo         851,31    
               
af: reservering festival     887,00    
               
Resultaat         -35,69    
               
               
               
Eindbalans 31 december 2016          
               
Banksaldo   1.733,59   reservering fest. 887,00
          Vermogen 846,59
               
Totalen     1.733,59       1.733,59
               
               
Aansluiting met 2015          
               
Beginvermogen   882,28        
af: resultaat   35,69        
Eindvermogen   846,59