De stichting

De Stichting Beiaard Tiel heeft sinds 1 januari 2015 de culturele ANBI status.
E.e.a. betekent dat giften, gedaan door de donateurs van de beiaardstichting in 2015,
voor 125% afgetrokken kunnen worden volgens de in 2015 geldende IB regels van de
fiscus, inzake giften.

U bent al donateur voor 10 euro per kalenderjaar. Doe ook mee en houd zó het grootste instrument van Tiel in stand!

Hier vindt u een overzicht van de ANBI-gegevens, de doelstelling en
de hoofdlijnen van het beleidsplan.

ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting Beiaard Tiel
Postadres: Mozartstraat 18, 4003 LD Tiel (secretariaat)
RSIN: 8533.23.698
KvK nr.: 59114193
Banknummer: NL19 INGB 0006 2900 31
E-mail adres: jpgoossen@kpnmail.nl
Website: http://beiaardtiel.nl/wp

Doelstelling

De Stichting Beiaard Tiel (hierna te noemen de stichting) stelt zich ten doel het
bevorderen van de belangstelling voor het beiaardspel in zijn algemeenheid en de
beiaard in de toren van de St. Maartenskerk te Tiel in het bijzonder. De stichting heeft
geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Taken

 1. De stichting ziet het werven van fondsen als haar belangrijkste taak om bovenstaande
  doelstellingen te bereiken. Hiervoor wil zij sponsoren, donateurs, subsidiënten,
  et cetera aantrekken en met dezen duurzame contacten opbouwen en onderhouden.
 2. De stichting ziet verder een belangrijke taak voor haar weggelegd in het verzorgen
  van de promotie en publiciteit rond de beiaardbespelingen. Dit onder meer door gebruik-
  making van een eigen website, het verspreiden van flyers en persberichten. Hiermee wil
  de stichting de beiaard en de bespelingen daarvan graag onder de aandacht brengen van
  zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van Tiel en de beiaardcultuur in deze stad op een
  hoger plan brengen.

Activiteiten

 1. De stichting stimuleert de betrokkenheid van de beiaard bij bijzondere culturele
  activiteiten en festiviteiten in het centrum van Tiel.
 2. De stichting besteedt daarbij ook aandacht aan het ontwikkelen en mede organiseren
  van special events, zoals bespelingen voor specifieke (culturele, landelijke en/of
  feestelijke) gelegenheden en het meer betrekken van het publiek bij de bespelingen.

N.B.
De stichting wil uitdrukkelijk ook de jeugd en jongeren bij de beiaard en de bespelingen
betrekken o.a. door rondleidingen te entameren, om op die manier de kennis van oude
ambachten als het gieten en het bespelen van klokken warm te houden, maar ook om
artistieke (en/of muzikale) belangstelling op te wekken.

De stichting kan en wil tenslotte als aanspreekpunt voor ideeën en aanvragen voor
bijzondere en gesponsorde bespelingen van de beiaard fungeren.

Financiering

De financiering van de activiteiten van de stichting dient jaarlijks te worden
verkregen uit sponsoring, subsidies, donaties, giften en bijdragen voor bijzondere
bespelingen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester onder toezicht van
het bestuur. Het financieel overzicht van de stichting is openbaar en vindt u hier.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend besteed binnen het kader van de doel-
stellingen van de stichting.

Samenstelling en functies van het bestuur

Voorzitter: J.P. Goossen
Secretaris/Penningmeester: A.J. Telleman
Algemeen bestuurslid: B. Middeldorp

Beloningenbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun
inzet en werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed.